Gruppenführer 1. Bergung (GrFü B1)

Florian Simon Gruppenführer 1. Bergung E-Mail:

Truppführer 1. Bergung (TrFü B1)

Stefan Hurter Truppführer 1. Bergung E-Mail:
Simon Eder Truppführer 1. Bergung; Helfersprecher E-Mail:
Tim Ehlers Truppführer 1. Bergung E-Mail: