Gruppenführer Bergungsgruppe (GrFü B1)

Florian Simon Gruppenführer 1. Bergung E-Mail:

Truppführer Bergungsgruppe (TrFü B1)

Stefan Hurter Truppführer 1. Bergung E-Mail:
Tim Ehlers Truppführer 1. Bergung E-Mail: