Gruppenführer Bergungsgruppe (GrFü B)

Florian Simon Gruppenführer Bergungsgruppe E-Mail:

Truppführer Bergungsgruppe (TrFü B)

Stefan Hurter Truppführer Bergungsgruppe E-Mail:
Tim Ehlers Truppführer Bergungsgruppe E-Mail: