Gruppenführer Bergungsgruppe (GrFü B)

Gruppenführer Florian Simon Gruppenführer Bergungsgruppe E-Mail:

Truppführer Bergungsgruppe (TrFü B)

Truppführer Stefan Hurter Truppführer Bergungsgruppe E-Mail:
Truppführer Tim Ehlers Truppführer Bergungsgruppe E-Mail: